Русский   |   English   |   Пошук
Про підприємство Продукція Послуги Інвесторам та акціонерам Тендери Новини Відео

Звіт щодо результатів діяльності підприємства за 2019 рік

29.04.2021

Шановні акціонери та інвестори!

   АТ «МОТОР СІЧ» публікує звітність за 2019 рік, складання та аудит якої здійснено з дотриманням вимог, практик та процедур міжнародних стандартів. Система підготовки та підтвердження фінансової звітності є складовою загальної системи якості підприємства. З метою розширення можливостей співпраці на міжнародних ринках та посилення інвестиційної привабливості, а також з метою формування більш надійної та відповідної до управлінських потреб інформації про фінансовий стан та результати діяльності, АТ «МОТОР СІЧ» протягом двох років впроваджувало зміни до підходів облікових процедур та забезпечення умов для їх підтвердження незалежним аудитором. З огляду на ретроспективність та кумулятивність багатьох показників звітності, процес їх підтвердження є тривалим та ускладнюється складною організаційною структурою бізнесу, його технологічною складністю та диверсифікацією. Окрім того, об’єктивні фактори зовнішньої середи функціонування мали вплив на можливість підтвердження вхідних залишків фінансової звітності та даних, що сформовані поза межами звітного періоду. Завдяки впровадженим підходам та трансформаціям, досягнуто достатній для підтвердження аудитором рівень розкриття облікових даних, надана оцінка їх відповідності та достовірності. Кваліфікації аудиторського звіту щодо звітності 2019 року опрацьовані підприємством. АТ «МОТОР СІЧ» розробляються заходи щодо попередження визначених аудитором ризиків, мінімізації їх впливу на достовірність управлінських оцінок та суджень і, як наслідок, на фінансову звітність підприємства.

   Впроваджені зміни в організації ведення обліку та підготовки звітності дозволили досягти можливості повноцінного розкриття змісту управлінських оцінок, та надати аудитору максимально можливі докази для перевірки та підтвердження результатів діяльності підприємства. В процесі опрацювання вхідних залишків фінансової звітності за 2019 рік та узгодження з аудитором підходів до застосування окремих міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, порядку розрахунку окремих забезпечень та оцінок, виникла також необхідність перерозміщення звітності за 2018 рік. Фінансова звітність за 2019 рік містить показники, що відображають вплив об’єктивних чинників, характерних для багатьох експортно-орієнтованих суб’єктів господарювання України. З огляду на курс долару, що склався станом на 31.12.2019 – 23,292885 грн. за 1 долл. США (порівняно з 31.12.2018 – 27,8905 грн. за 1 долл. США), підприємством отримано (деномінований в валюті звітності) дохід від реалізації в значно менших обсягах, ніж за 2018 рік. Окрім того, з огляду на тривалість виробничо-технологічного циклу, собівартість такої продукції враховує витрати, оцінка яких здійснена в цінах 2018 року – в періоді закупівлі сировини та комплектуючих складових, внаслідок чого фінансовий результат зазнав непропорційних структурних впливів. У 2020 році підприємство, не зважаючи на вплив обмежувальних факторів як зовнішнього, так і внутрішнього середовища, продовжило практику співпраці з одним з найавторитетніших аудиторів, що здійснюють таку діяльність в Україні, метою якої є досягнення вищої якості як безпосередньо роботи управлінського персоналу, так і його звітування.

 

Авіаційні двигуни Промислові установки Товари народного споживання Послуги