Русский   |   English   |   Пошук
Про підприємство Продукція Послуги Інвесторам та акціонерам Тендери Новини Відео

Звіт щодо результатів діяльності підприємства за 9 місяців 2021 року

29.10.2021
Шановні акціонери та інвестори!


АТ «МОТОР СІЧ» розміщує для ознайомлення консолідовану звітність за 9 місяців 2021 року. Підприємство доводить до відома показники фінансово-господарської діяльності, що сформувались за умов відносної стабільності факторів, як внутрішнього економічного середовища, так і зовнішніх чинників. Так, в зовнішньому середовищі зберігалися протягом всього періоду такі чинники нестабільності та невизначеності, як пандемія та обмежений доступ до ринків, ресурсів та капіталу. Проте щодо факторів, які формують ризики, пов’язані з розвитком пандемії, підприємство відзначає зменшення їх впливу в періоді, за який звітує АТ «МОТОР СІЧ», з огляду на напрацювання світовою спільнотою механізмів та запобіжників, спрямованих на попередження розповсюдження біологічних загроз. Проте ми не можемо бути впевнені щодо мінімізації таких ризиків на національному рівні з урахуванням доступності вакцин та можливого зміщення вісі загроз до країн, ринки яких є традиційними для нашого підприємства.


Ситуація зі зростанням цін на зовнішніх сировинних ринках в звітному періоді мала сприятливі тенденції для економіки України, що призвело до зростання експорту сировинних продуктів та збільшення надходжень валютної виручки, що мало вплив на стабілізацію курсових коливань та насичення грошовою масою внутрішнього ринку капіталу, пожвавлення споживчого кредитування. Водночас валютні надходження від експорту агросировини та надходження допомоги від МВФ, а також нестабільність законодавчого поля та безсистемність змін нормативного регулювання знизили мотивацію великих інвесторів вкладати кошти в складні та довготривалі інвестиційні проекти та галузі з довгостроковою окупністю. З огляду на обрану підприємством в 2020 році стратегію концентрації на науково-дослідних роботах за проектами, спрямованими на забезпечення створення виробництва авіаційної техніки для зміцнення та укріплення обороноздатності країни, АТ «МОТОР СІЧ» плідно співпрацює з державними замовниками щодо напрацювання технічних вимог для нових зразків такої техніки, її випробовування та освоєння серійного виробництва.


З огляду на наведене, протягом звітного періоду АТ «МОТОР СІЧ» збільшило долю реалізації нових зразків техніки в загальному обсязі реалізації та продовжує роботи, спрямовані на досягнення запланованих показників прибутковості таких проектів. Стратегія диверсифікації виробництва, як очікується, в перспективі компенсує зменшення надходжень по продуктам, за якими добігає кінця життєвий цикл.


Проте не дивлячись на уповільнення розвитку факторів невизначеності, насамперед – інформаційних, існування їх зберігає місце, а отже так само, як і звітність за 2020 рік та 1 квартал 2021року, звітність за 9 місяців 2021 року складена в умовах нестабільності інформаційного та документального забезпечення, законодавчих змін та недостатнього опрацювання цифрових механізмів їх реалізації. А отже вона може бути зміненою при підготовці звітності за 2021 рік з урахуванням перегляду оцінок та управлінських суджень, а також з урахуванням думки аудитора, що супроводжує триваючий процес перегляду та вдосконалення облікових процесів та процедур, іншого погляду на операції та події, як протягом звітного періоду, так і після дати балансу, що потребуватиме коригувань чи то показників, чи то розкриття фінансової звітності у разі отримання від зовнішніх джерел інформації та її документальних підтверджень, що не була надана підприємству вчасно, а отже фізично не могла бути врахованою на час складання звітності.

 

Авіаційні двигуни Промислові установки Товари народного споживання Послуги