Русский   |   English   |   Пошук
Про підприємство Продукція Послуги Інвесторам та акціонерам Тендери Новини Відео

Звіт щодо результатів діяльності підприємства за 2020 рік та І квартал 2021 року

30.04.2021

Шановні акціонери та інвестори!

  АТ «МОТОР СІЧ» розміщує для ознайомлення звітність за 2020 рік та І квартал 2021 року. З огляду на відсутність значних відмінностей факторів, під впливом яких сформувались показники такої звітності, підприємство не презентує їх окремо. Так в зовнішньому середовищі зберігалися протягом всього періоду такі чинники нестабільності та невизначеності, як пандемія та обмежений доступ до ринків, ресурсів та капіталу. Проте їх розвиток втратив індетермінованість з огляду на напрацьовані механізми вивчення пандемії, та заходи щодо її подолання та відновлення економіки, як світовою спільнотою, так і окремими державами. Окрім того, заходи щодо перегляду бюджетів, напрямків та видів діяльності, що були впроваджені управлінським персоналом товариства в І-ІІ кварталах 2020 року, продемонстрували їх ефективність, забезпечили тенденцію зростання операційної рентабельності і отримання чистого прибутку у розмірі 900,9 млн. грн. за 2020 рік та 297,2 млн. грн. за І квартал 2021 року відповідно.

  Проте слід визнати, що в умовах карантинних обмежень, що тривають весь зазначений період часу, причиною невизначеності була і залишається ймовірна неповнота, неточність і суперечливість інформації, викликана, як технічними труднощами її отримання, так і її обробки, а також багатокритеріальність і конфліктність в оцінці чинників при прийнятті рішень. Будучи великим та суспільно значущим підприємством, АТ «МОТОР СІЧ» протягом 2020 року і до тепер, організовує свою діяльність, забезпечуючи дотримання балансу між необхідним рівнем епідеміологічної безпеки працівників та області в цілому, збереженням кваліфікованого персоналу, виконанням прийнятих зобов’язань, реалізацією інвестиційних проектів з відкладеною ефективністю та підтриманням прийнятного рівня ліквідності.

  З огляду на наведені фактори невизначеності, насамперед – інформаційної, подана звітність за 2020 рік може бути змінена з урахуванням перегляду оцінок та управлінських суджень, в разі формування у аудитора, що наразі забезпечує виконання процесу аудиту, іншого погляду на операції та події, як протягом звітного періоду, так і після дати балансу, що потребуватиме коригувань чи то показників, чи то розкриття до фінансової звітності, а також у разі отримання від зовнішніх джерел інформації та її документальних підтверджень, що не була надана підприємству вчасно, а отже фізично не могла бути врахована на час складання звітності.

 

Авіаційні двигуни Промислові установки Товари народного споживання Послуги