Шановні акціонери та працівники AT «МОТОР СІЧ»!

Наглядова рада та рада директорів AT «МОТОР СІЧ» (далі – Товариство) звертається до вас з наступним повідомленням.

Протягом останніх шести місяців на Товариство здійснюється масовий інформаційний тиск, який спрямований на дискредитацію керуючого менеджменту і самого акціонерного товариства, що супроводжується також багаточисленними судовими позовами та тяганинами.

31.12.2020 у публічному доступі мережі Інтернет за адресою https://mc-osa.com.ua/ua/, а також у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку https://smida.gov.ua/db/buyer_mess/903, з’явилася інформація щодо скликання юридичними особами на 31 січня 2021 року позачергових загальних зборів Товариства.

Дії юридичних осіб та процедури, за якими здійснюється спроба скликання позачергових загальних зборів Товариства, супроводжуються численними порушеннями законодавства. У зв’язку з цим Товариство має намір вжити вичерпних заходів щодо захисту своїх законних прав та прав акціонерів, а також не допустити протизаконного втручання в його виробничу, фінансово-господарську та корпоративну діяльність.

Сподіваємось на вашу підтримку та порозуміння.

З повагою,
Наглядова рада та рада директорів
AT «МОТОР СІЧ»