English   |   Пошук
Про підприємство Продукція Послуги Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Запобігання корупції Новини Відео

Порядок виплати дивідендів юридичним особам

Перелік документів необхідних для перерахування дивідендів:
- лист з банківськими реквізитами за доданою формою:
форма листа ;

- у разі укладення договору, за яким право на отримання доходу передано зберігачу або іншій юридичній особі, копії відповідних документів;

- для нерезидентів, при наявності - довідка про підтвердження свого статусу податкового резидента в країні реєстрації (документи, складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову та легалізовані). У разі відсутності такої довідки, отриманий іноземними компаніями дохід підлягає оподаткуванню на території України за ставкою 15%, відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Телефон для довідок:

(061) 720-48-63, (061)720-48-57 - консультації з питань нарахування та виплати дивідендів АТ "МОТОР СІЧ"

 

Авіаційні двигуни Промислові установки Послуги